oc przewoźnika jest dobrym ubezpieczeniem

Przewoźnicy mogą skorzystać z oferty asekurowania OCP, przygotowanej wspólnie z Uniqa, która uwzględnia wielki zakres protekcji, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na niesłychanie konkurencyjnym pułapie.
​​

Oferta OC dla przewoźników  – przeróżny zakres w zależności od pułapu niebezpieczeństwa

Konstrukcja naszych ofert pozwala na takie ustawienie polisy ubezpieczeniowej OC przewoźnika, aby maksymalnie chroniło zobowiązanie przewoźnika. Przed przedłożeniem propozycji zwykle dokonujemy kontroli ryzyka, która polega na scharakteryzowaniu realnych zagrożeń w oparciu o uzyskane dokumenty i dane. Szacujemy również bieżące umowy pod kątem pokrycia niebezpieczeństw występujących w działalności gospodarczej przewoźnika. Po wewnętrznym audycie przedstawiamy kontrahentom nasze propozycje.​

Proponowane przez nas ubezpieczenie OCP obejmuje w standardzie:
·    przesyłki towarowe różnorodne, w tym  produkty zwiększonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, telefony, produkty wyskokowe i  tytoniowe, medykamenty, opony, części i podzespoły samochodowe, auta i  motory oraz towary niebezpieczne,
·    szkody powstałe na terytorium Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – w zależności od wyłonionego rodzaju,
·    szkody zaistniałe podczas przewozu przez podwykonawców bez potrzeby wpisywania ubezpieczającego w list frachtowy,
·    szkody mające miejsce wskutek rozboju i złodziejstwa z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe powstałe poza parkingami monitorowanymi,
·    szkody finansowe mające miejsce w rezultacie opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne opłaty poniesione w prostym stosunku z przewozem produktu,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń nadawcy,
·    ochronę ubezpieczenia w przypadku deficytu ważności badania technicznego samochodu, gdy jego stan  nie przyczynił się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty dodatkowe (np. usunięcia pozostałości po zdarzeniu, wywozu, magazynowania, utylizacji, posprzątania miejsca zaistniałej sytuacji).

Zakres ubezpieczenia potrafi dodatkowo obejmować szkody:

·    zaistniałe w rezultacie rażącego niedbalstwa,
·    spowodowane przez oszustów, jakim spedytor zleci przewóz towaru,
·    zaistniałe wskutek wydania towaru jednostce nieuprawnionej,
·    szkody powstałe z racji utraty produktu w rezultacie kłamstwa przeprowadzonego przez osoby podające się za podmioty świadczące usługi transportowe,
·    powstałe z racji podważenia czy też zaboru produktu przez uchodźców, co przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe z przyczyny konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez upełnomocnione organy takie jak policja, straż graniczną bądź urząd celny,
·    powstałe w momencie załadunku czy też rozładunku, kiedy przewoźnik był zmuszony do wykonania owych czynności.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej a także Niemiec

Istnieje opcja poszerzenia polisy ubezpieczeniowej o transporty kabotażowe czynione w państwach Unii Europejskiej i Niemiec. na przesłankach uwzględniających podobną ochronę jak w asekurowaniu OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes